قرارداد با توسن تکنو

 

اولین قرارداد رفتارشناسی و سنجش نگرش مشتریان سازمانی شرکت توسن تکنو منعقد گردید. شایان ذکر است شرکت توسن تکنو (عضو گروه توسن) یکی از بزرگترین تامین کنندگان راهکارهای بانکی و پرداخت (ATM، POS، VTM و غیره) می باشد که پروژه شهرنت بانک شهر با استفاده از راهکارها و محصولات این شرکت راه اندازی گردیده است. (1396/3/31)

بالا