در کلینیک مشتریان، خدمات تخصصی در حوزه رفتارشناسی و شناخت الگوی وفاداری، ارزیابی وفاداری و ارائه الگوی وفادارسازی، و همچنین پیش بینی رفتار آتی مشتری بر اساس منابع اطلاعاتی و ابزارها و روش های ذیل صورت می گیرد :

الف) منابع اطلاعاتی :

  - پایگاه های اطلاعاتی کارفرما

  - گزارشات آماری و توصیفی موجود نزد کارفرما

  - کاوش اطلاعات و ممیزی سازمان کارفرما

  - داده های اطلاعاتی دست اول (در خصوص صنعت مربوطه و یا فضای بازار)

  - پرسشنامه و چک لیست (مشتریان، کارکنان، مدیران)

  - مصاحبه ساختاریافته و نیمه ساختاریافته

  و غیره

 

ب) ابزارها و روش ها

  - تحلیل های آماری پیشرفته و چندپارامتره

  - تحلیل شکاف

  - تحلیل سلسله مراتبی

  - داده کاوی و الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی

  و غیره

 

همچنین برای اولین بار در ایران «هوش مشتریان» به عنوان خدمات ویژه در کلینیک مشتریان ارائه می گردد:

درباره هوش مشتریان بیشتر بدانید

 

بر این اساس خدمات این مرکز در حوزه رفتارشناسی و وفادارسازی مشتریان به شرح ذیل می باشد:

 

>> بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه و سایر شرکتهایی که علاقمند به دریافت خدمات در این حوزه می باشند، می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و تنظیم جلسه پرزنت خدمات کلینیک مشتریان، با شماره تلفن 66575105 تماس بگیرند.

بالا