تجربیات قبلی تیم کلینیک مشتریان نشان می دهد که شناسایی الگوهای تصمیم گیری مشتریان و نمایه سازی از آن و بکارگیری الگوریتم های هوشمند برای پیش بینی رفتار آتی مشتریان، می تواند به عنوان یک سامانه هوشمند برای هر کسب و کار صورت گیرد تا بصورت بلادرنگ (Realtime) اطلاعات و رفتارهای مالی و غیرمالی مشتری ثبت شده و تاثیرات آن در قالب اطلاعات معنادار در پروفایل مشتری ذخیره شود. 

 

 

>> بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه و سایر شرکتهایی که علاقمند به دریافت خدمات در این حوزه می باشند، می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و تنظیم جلسه پرزنت خدمات کلینیک مشتریان، با شماره تلفن 66575105 تماس بگیرند.

بالا