این سامانه بر اساس رویکرد نسل سوم به باشگاه مشتریان طراحی و پیاده سازی می شود که دارای بخش ها و امکانات مختلفی می باشد. از ویژگیهای منحصر به فرد این سامانه به قابلیت پیاده سازی برنامه وفادارسازی مشتریان بر مبنای الگوی ارزش آفرینی مشتری اشاره نمود.

بخش های اصلی سامانه
  • سامانه Back Office (پانل مدیریت باشگاه)

  • وب سایت باشگاه مشتریان
  • اپلیکیشن موبایل باشگاه (نسخه اندروید و نسخه iOS)
  • پانل مدیریت سرویس دهندگان باشگاه

 

بالا