یکی از خدمات راهبردی کلینیک مشتریان، ارائه خدمات ویژه در حوزه طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان می باشد.

بدیهی است برای راه اندازی یک باشگاه مشتریان موفق، علاوه بر توانمندیهای فنی در راه اندازی و توسعه وبسایت و اپ موبایل، می بایست به صورت جدی بر روی رفتارشناسی مشتریان و تحلیل ارزشهای پیشنهادی به مشتریان تمرکز نمود. کلینیک مشتریان را نمی توان یک شرکت نرم افزاری یا طراح سایت دانست زیرا در کلینیک مشتریان طی یک متدولوژی اختصاصی ضمن راه اندازی یک باشگاه مشتریان اثربخش، کارکردها و مزایای متعددی را برای کارفرما ایجاد می نماییم.

 

الف) طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان

متدولوژی طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان دارای شش فاز اصلی تا مرحله تحویل به کارفرما می باشد که هر فاز دارای اقدامات و گام های مهمی می باشد :

 

 

ب) طراحی و راه اندازی باشگاه کودک و نوجوان (ویژه بانک ها)

خدمات طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان بانکی ویژه کودک و نوجوان بر اساس متدولوژی زیر صورت می گیرد :

 

ج) ارزیابی و بازطراحی باشگاه مشتریان

از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از تجربیات راه اندازی باشگاه مشتریان در کشور نتوانسته است نیاز و رضایت کارفرمایان را تامین نماید، خدمات بازطراحی باشگاه مشتریان بر اساس فرآیند زیر صورت می گیرد :

 

>> بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه و سایر شرکتهایی که علاقمند به دریافت خدمات در این حوزه می باشند، می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و تنظیم جلسه پرزنت خدمات کلینیک مشتریان، با شماره تلفن 66575105 تماس بگیرند.

بالا