کانال رفتارشناسی مشتریان

 بخش چهارم: تحلیل شکاف

 

عنوان جلسه مدت پخش آنلاین دانلود مشاهده
1 مفهوم تحلیل شکاف 20:11
2 فرآیند طلایی وفادارسازی مشتریان 23:43
3 شکاف 1 (شکاف دانشی) 27:09  
4 شکاف 2 (شکاف استانداردی) به زودی      
5 شکاف 3 (شکاف تحویل) به زودی      
6 شکاف 4 (شکاف ارتباطات) به زودی      
7 شکاف 5 (شکاف ادراکی) به زودی      
8 شکاف 6 (شکاف عملیاتی) به زودی      
9 شکاف 7 (شکاف سازمانی) به زودی      

  

نمودارها و جداول مرتبط با این بخش
فرآیند طلایی وفادارسازی مشتریان  
نمودار تحلیل شکاف (B2C)   
نمودار تحلیل شکاف (B2B)   

 

  لیست کانالهای رادیو مشتریان  |  کانال رفتارشناسی مشتریان

 

 

بالا