کانال باشگاه مشتریان : بخش اول (انواع وفاداری)

 

 کانال باشگاه مشتریان

 بخش اول : انواع وفاداری

 

عنوان مدت پخش آنلاین دانلود مشاهده
1 عناصر وفاداری به زودی  
2 انواع بازار به زودی  
3 انواع وفاداری به زودی  
4 ارزش دوره عمر مشتری به زودی  

 

 

  لیست کانالهای رادیو مشتریان  |  کانال باشگاه مشتریان

 

بالا