کانال باشگاه مشتریان : بخش سوم (باشگاه مشتریان)

  

 کانال باشگاه مشتریان

 بخش سوم: باشگاه مشتریان

 

عنوان مدت پخش آنلاین دانلود مشاهده
1 مفهوم باشگاه مشتریان به زودی  
2 انواع باشگاه وفاداری مشتریان به زودی  
3 فضای کسب و کار به زودی  
4 جایگاه برنامه وفاداری به زودی  
5 مدل مالی به زودی  
6 کارکردهای باشگاه مشتریان به زودی  
7 سرویس های باشگاه مشتریان به زودی  
8 تحلیل هزینه-ارزش به زودی  
9 دنیای تخفیف ها به زودی  
10 ارزشهای پیشنهادی به زودی  
11 کانالهای ارتباطی به زودی  
12 ابزارهای باشگاه مشتریان به زودی  
13 سناریوسازی فعالیت در باشگاه به زودی  
14 بازی وارسازی (Gamification) به زودی  
15 کمپین تبلیغاتی به زودی  
16 برنامه اقدام راه اندازی به زودی  
18 دلایل شکست باشگاه مشتریان به زودی  

 

 

  لیست کانالهای رادیو مشتریان  |  کانال باشگاه مشتریان

بالا