نام کتاب : کلان داده ها

نویسنده :  مین چین، شیون مان، ین ژانگ، ویکتور سی ام لیونگ

انتشارات : علوم رایانه

مترجم:  دکترامیرمسعود رحمانی، مهندس رقیه توکلیان

سال نشر : 1394-

تعداد صفحات : 144 صفحه

فهرست مطالب

 

نام کتاب : علم داده: مفاهیم و مهارت

نویسنده :  بابک سهرابی، حمیده ایرج

انتشارات : سازمان جهادکشاورزی

مترجم:  دکترامیرمسعود رحمانی، مهندس رقیه توکلیان

سال نشر : 1394-زمستان

تعداد صفحات : 144 صفحه

فهرست مطالب

 

 

نام کتاب : تحلیل های عظیم داده

نویسنده :  دیوید لوشین

انتشارات : نیازدانش

مترجم:  سعیدروحانی، سمیه حسینی

سال نشر : 1394-زمستان

تعداد صفحات : 176 صفحه

فهرست مطالب
بالا