شماره حساب ها

لطفاً پرداخت هزینه های همکاری و سایر امور مالی فی مابین، صرفاً از طریق واریز به حسابهای بانکی زیر صورت گیرد.

( با تشکر - مدیر مالی و اداری )

 

 جهت خرید کتاب :

حساب شماره :۰۲۰۳۶۰۹۷۳۸۰۰۰‬

نزد بانک دی ، شعبه ملاصدرا به نام مجتبی شفاعی

شماره کارت بانکی :3795-1704-3810-5029

شماره شبا : IR۴۱۰۶۶۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۶۰۹۷۳۸۰۰۰

 

 جهت خرید نرم افزارهای BMS :

حساب شماره : 1-2168113-800-829

نزد بانک سامان، شعبه ملاصدرا به نام مجتبی شفاعی

شماره کارت بانکی :  8626-2713-8610-6219

شماره شبا : IR79-0560-0829-8000-2168-1130-01

 

پس از واریز وجه جهت انجام هماهنگی های بعدی با شماره تلفن 66576188 (آقای جنابزاده یا خانم مختاری) تماس گرفته شود

 

برخی از تجربیات تیم کلینیک مشتریان

بالا