-->

داده کاوی بانک ملی

پروژه داده کاوی (DataMining) و رفتارشناسی تراکنش های مشتریان بانک ملی ایران آغاز شد  (ادامه مطلب...)

برخی از تجربیات تیم کلینیک مشتریان

بالا