-->

«رادیو مشتریان» راه اندازی شد

دوره صوتی رایگان با موضوعات مختلفی مانند رفتارشناسی مشتری، وفادارسازی و باشگاه مشتریان، هوش کسب و کار   ( ادامه مطلب ...)

بالا