کتاب باشگاه وفاداری مشتریان (بزودی)

کتاب راهنمای کاربردی راه اندازی «باشگاه وفاداری مشتریان» از مجموعه کتابهای با عقابها پرواز کن به زودی به چاپ خواهد رسید. علاقمندان می توان عدد 103 را به شماره 09338489849 ارسال نمایند تا پس از چاپ کتاب با آنها تماس گرفته شود.

برخی از تجربیات تیم کلینیک مشتریان

بالا