الف) تنوع کاربری سامانه پیگیر :

1- وصول مطالبات بانکی

2- شرکت های لیزینگ (خودرو، مسکن و ...)

3- امور چک و توقیفی 

2- امور حقوقی و محاکم 

 

ب) مشتریان ما :

 

     
     

 

 

ج) ساختار یکپارچه توزیع شده نرم افزار

از قابلیت های کلیدی این نرم افزار یکپارچه تحت وب این است که بصورت همزمان می توان پرونده های تسهیلات را بین بخش های زیر تقسیم و مراحل پیگیری را صورت داد :

- دایره تسهیلات در شعبه

- سرپرستی یا اداره امور شعب

- اداره وصول مطالبات

- موسسات خدمات وصول مطالبات

 

د) امکانات کلی سامانه

امکانات و بخش های نرم افزار وصول مطالبات بانکی
بخش ثبت پرونده

- تعریف کارشناسان (تسهیلات، وصول، حقوقی ثبتی، حقوقی محاکم، سرپرست و غیره)
- تعریف گروه های کاری و شعب
- تعیین سطح دسترسی بر حسب گروه کاری یا شعب
- ثبت پرونده و ملحقات (اطلاعات تسهیلات، اطلاعات ضامنین و نزدیکان، اطلاعات تضامین)

بخش مالی

- ثبت اطلاعات مبلغ تسهیلات و سوابق پرداخت
- ثبت اقساط معوق
- ثبت چک های برگشتی
- ثبت مطالبات وصول شده
- گزارشگیری وصول (به تفکیک کارشناس، زمان وصول و غیره)

بخش وصول

- کارتابل کارشناس وصول
- ثبت سوابق پیگیری
- ثبت سوابق مالی
- ثبت رویدادها، هشدارها و قرارهای ملاقات
- دسته بندی پرونده ها

بخش های حقوقی ثبتی و حقوقی محاکم

- کارتابل کارشناس حقوقی (حقوقی ثبتی یا حقوقی محاکم)
- ثبت مراحل حقوقی ثبتی (وکیل، ثبت شکایت و غیره)
- ثبت هزینه های حقوقی ثبتی و حقوق محاکم
- ثبت اقدامات و مراحل حقوقی محاکم
- ثبت دارایی های قابل وصول

امکانات جانبی

- تلفن گویای هوشمند خودکار (VOIP)
- سامانه ارسال پیامک هوشمند
- تقسیم هوشمند و خودکار پرونده بین کارشناسان 
- نرم افزار تلفن همراه (مشاهده سوابق و پیگیری ها)
- اتصال به سامانه 118 مخابرات
- پشتیبان گیری خودکار و دستی

 

ارتباط با واحد فروش : 66576188 (021) 

 

مطالب مرتبط :

وبینار فرآیند وصول مطالبات معوق بانکی

بالا