راهکارها و خدمات : هوش کسب و کار (BI)

 

 

کلینیک مشتریان به عنوان مرکز تخصصی وفادارسازی مشتریان خدمات خود در حوزه هوش کسب و کار (یا همان هوش تجاری) را با استفاده از ابزارها و روشهای ذیل ارائه می نماید:

 

الف) روشها و الگوریتم های مبتنی بر داده کاوی (Data Mining) و هوش مصنوعی (AI):

   - الگوریتم های تشخیص (Detection A)

   - الگوریتم های پیش بینی (Prediction A)

 

ب) ابزارها و شیوه های مبتنی بر علم داده (Data Science) :

   - کلان داده (Big Data)

   - انباره داده (Data Ware House)

 

بر این اساس خدمات این مرکز در این حوزه به شرح ذیل می باشد:

برخی از تجربیات تیم کلینیک مشتریان

بالا