راهکارها و خدمات : باشگاه وفاداری مشتریان

 

 

 

یکی از خدمات راهبردی کلینیک مشتریان، ارائه خدمات ویژه در حوزه طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان می باشد.

بدیهی است برای راه اندازی یک باشگاه مشتریان موفق، علاوه بر توانمندیهای فنی در راه اندازی و توسعه وبسایت و اپ موبایل، می بایست به صورت جدی بر روی رفتارشناسی مشتریان و تحلیل ارزشهای پیشنهادی به مشتریان تمرکز نمود. لذا در کلینیک مشتریان طی یک متدولوژی اختصاصی ضمن راه اندازی یک باشگاه مشتریان اثربخش، کارکردها و مزایای متعددی را برای کارفرما ایجاد می نماییم.

این متدولوژی دارای چهار فاز تا مرحله بهره برداری است:

 

شرکتهایی که علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر می باشند می توانند ضمن تماس با کلینیک مشتریان، اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایند.

برخی از تجربیات تیم کلینیک مشتریان

بالا