راهکار ها و خدمات : داده کاوی و کلان داده

 

 

کلینیک مشتریان به عنوان مرکز تخصصی وفادارسازی مشتریان خدمات را خود در حوزه داده کاوی (Data Mining) و کلان داده (Big Data) در حوزه های ذیل ارائه می نماید:

 

برخی از تجربیات تیم کلینیک مشتریان

بالا