نام کتاب : استراتژیهای بازاریابی مشتری مدار

نویسنده :  هاجر معیری فرد - الهام کیان مهر

انتشارات : انتشارات بازاریابی

مترجم:  هاجر معیری فرد - الهام کیان مهر

سال نشر : 1393

تعداد صفحات : 176 صفحه

فهرست مطالب