نام کتاب : راهنمای مدیران در کانال توزیع

نویسنده : لیندا گرشلز، ادوارد مارین، چاک وست

انتشارات : انتشارات بازاریابی

مترجم:  عطیه بطحایی، پرویز درگی

سال نشر : 1395

تعداد صفحات : 448 صفحه

فهرست مطالب

نام کتاب :Sales and Distribution with SAP

نویسنده : Matt Chudy

انتشارات : SAP PRESS

مترجم:  ---

سال نشر :  Mar 28 2012

تعداد صفحات : 363 صفحه

فهرست مطالب

نام کتاب : Sales Hunting

نویسنده : David A. Monty

انتشارات : Apress

مترجم:  ---

سال نشر :  Feb 25 2014

تعداد صفحات : 276 صفحه

فهرست مطالب

برخی از تجربیات تیم کلینیک مشتریان

بالا