نام کتاب :Sales and Distribution with SAP

نویسنده : Matt Chudy

انتشارات : SAP PRESS

مترجم:  ---

سال نشر :  Mar 28 2012

تعداد صفحات : 363 صفحه

  نسخه آنلاین کتاب

 

بالا