سیستم های اطلاعات بازاریابی MIS

سیستم های اطلاعات بازاریابی، متدها و فرآیندهایی هستند که به منظور جمع آوری کردن، تحلیل کردن، نگهداری کردن و توزیع داد­ها و اطلاعات به صورت سیستماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. اهمیت این سیستم در سازماندهی و ادغام اطلاعات و فرآیندهای تحقیق بازاریابی مشمول می باشد.

ادامه مطلب...

راهنمای یک تحقیق کیفی

در این مطلب به دنبال آن هستیم تا زوایای دیدگاه در انجام یک تحقیق کیفی در خصوص یک برند را شفاف نماییم. بدیهی است پیش از بکار بردن ابزارها برای تحقیق، شفاف سازی و اصلاح دیدگاهها ضروری است.

ادامه مطلب...

ارتباط با تیپ رفتاری S

در مورد هر تیپ رفتاری خوب است بدانیم که برای تعامل بهتر با او ما باید چه گامهائی را برداریم.

ادامه مطلب...

زیر مجموعه ها

بالا